20.10.2017 11:29
 

, 2018 .

« » YouTube. , , , . .
 
« , 36 , - 35 . , 36», – .
 
« : ? ? ? ? ? ?... – , – », – .
 
, « », .
 
, . .

 : " "

:
 Orphus
, , Ctrl+Enter
2
...., 25.10.2017 15:10
.., - - ( , - ...), , -   - ( .., - - "" , - - , ...),

, - - (""...), , - - , - , - , - ( .., -   ...),

, - " , "..!

, .., - , - , , - , ..!

Ψ , .., - - ( .., - ...), , - - (.32:26-35...)!


..!.., - , , - , , - , - ..!


.., - "" - ( , - " " - .., - , - ...),

.. , - -
  ( .., - "" - " "...),

, - - ( , , ...)!

, .., - , - , , - - ( ...), ..!

.., -   , - - ( .., - , - - , - , - .., - ...),

, - - ( .. , - , - ...)!

, .., - - ( ..,

" , , !

, , , .

, , , :

,

".., , .., - ( .. 51, 1-3...)!


" - ( Ψ , - ...),

-
( ...),.., ..!

( 12:3).

" "..!


..!

.., - , - - ( , - ...), , - , ( , - ...),

, - ,   , - - ( , - ...)!


..,- " , , ..!

[ ], ;

; , , , ;

, , ; .

, : - ( .., - - ...), , ; , ;

; , "..!

(.29:4-10)

, .., - .., ..!

, - .., - ..., - , - , - ( "", - - ...),

, - ,( - ...),, - , - - ( .., - , ...)!


.., - , Ψ , - , , , - - ( - ...)!


.., - , - , ..!


.., - , ( , -   ...), , - , - , , .., ..!

.., - , -   ..!


.., - , - Ĩ ..!

, .., - , .., " - ",    - ..!

.., ..!

, .., - , , - , ..!

..!

, , - , "".., " - ( , - , - ...), " ,

( .., - - .8,44.., , - , - ..," ".., -
.3, 1...)


.., - , , - ..!

, , ( , Ш .., - .., - 28, 15 - 68.., ...), , - .., - ..!

.., - , - "" , ..!

, .., - , - ˨ ,   "" , , - ..!, - , - ̨..!


.., - , - , - , , - , ( - ...), , , , ,  ,   , - ..!

, ..," ".., -   , , , - , ..," " , ..," ", - , , - ..!

.., - , -   ..!

, .., - , - , ..!

.., - - , - , ..!  .., -   , - - ̨..!

- ( "" ...), , - , - ..!

.., - , - ..!


" - ; , [ ...].

"..!

(.110:10).- ( .., - ...), , - ..!

, ..,


.., - , - ..!

, .., - , , - ..!

, .., - , (    , -   ...), ..!

.., - , - ..!

, .., - , - ( "".., - - , -   , - , , ...),

   ..," ",   , - - ( , - ...)!, ( ...), .., - - , - ..," "..!?

.., .., - , , - , "..!


" , ( ...) ? , , , , ".., - ( ...) - , - - ( ...)!


.., - , - -   - ""  - ( ""...),   - , - ..!


..., - , - "" - , - -

( ..., - , - , - ...), , - - ""..!

, - - ( ...), -  " " - ( ...), , - ..!

.., - - .., - , - ,

, - - ( ...), , - ( , - ...)!

.., - , - , ( , , - ...), , - , ..!

" : , - !

.

: : , , , , .

: .

: , , "..!

(.32:26-35).

.., - , -   , ..!


" - , , , , .

- , - , .

, , "..!

(.55:7-9).

.., - , , - - , ( "" - ...),

- , - - ( .., - ...)!


, .., - - ( ...), , - "", "" - - ( , - .., "" - , - ...)!


, - .., - , ..!


" , , -  , ( ...), "..!


, .., - , - ..!


.., - , ( - ...),    , - ( - ...), , - ..!

.., - , , - ,   , ..!


.., - - , , -   - ( ...), .., - ..!


" : ..?

: , . : , .

: ; , .

: , , , , , ,

, , ; , .

, :
, : , "..!

(.48:8-22).


.., - - , - - ( "" - ...)!.., - ..!


" , , - [ ] , -


[] .


, .

, , , . , , "..!

(.12:1-15).

- .., - , - - ( , - ...)!


..,- , - ..!?


(.1:1).


" , , , , , ;

, ; , .

, , , , "..!

(.9:27-29).

.., - , - ,   ..!

.., - .., ..!


, .., - - , - - ( , - ...)!?

, .., - , - , - ( ...), ..!

.., - - "" , - "" - , - ..!" ; [] "..!

(.16:4).

.., - - , - ˨ - ( ...)!

.., - , - ˨ - ( ...)!

.., - ..!

" , ..!"..!


( .9:15...).

.., - , ..!

, .., -   - ,  - , - , ( , - ...), , - ..," "..!


.., - ..!?

- ( ...), - , - , ..!?


.., - , ( ...), - , , - , , ( ...), , - (...)..!

- .., -
, - - ( ..," "...), , - ..!

.., - , ,( ...), , - , ..!

.., - ..!

" .., -   - ( .. , - ר,,,, , - , ...),

,

, - ( , - ...), -

"..!


..!


, .., - ..!

" .., - ..!

.., - , , - ".., ..!

.., -   , ( , - ...), , - , - "" ..!

, .., - , - , , - ..!


.., - , - "" , ..!

, .., - ..!


, ( Ψ...), .., - , -   ..!

..,- - ( ...), , - "" - , ..!


- , .., -   - , - .., " "..!?


, - .., - , - "" - , , ..," " ..!


.., - , -   - ( ...), , - ,( .., - ...),, -   - ,
, - ,( ...), , - " "..!

.., - , - ..!


" , .., -   , - " " ..!


, .., -   , , - "..!, ( , - ...), , - .., - ,   , - , ..!

, - , ( .., -  ""...), , ..," " - , - , , - - ( - .., - " " - ""...)!


, - ( ...), , - , , ( ...), ..!


..," ..!

(.36:29,30).

.., - , ..," , ".., - (.15:6,7)!


.., - , - , ( .., -   , - - , , - ...), , - ..!

.., - ..!

.., - -   - ( .8,44...), , - - ( " ", -
.3:1..,", ", - .3:4...)!, .., - "" - , , - , - , - ..!


, .., - ( ...,)!


", - ( ...)!

, ..,. -  (1- .15:50).

, ..!

- ( , - ...), .

( , . , , "..!

(.8:37-51).

, .., -   , - ..!


, ( .., - , - .1:26...), , - ..!


.., - ( .., - ..,...), , -   - ( , - , ...), ..!


.. , ..!

" : ".., .. !

(.66:2,3).


" , [] , , , ;

[] , [], [] , [] , , [] : , "..!

(.2:28,29).


..!


- .., - , - , ..," , , - "..!

.., - , , , - - ( , , - "", - , , - ...)!, - .., - - - , ( ...), ..,

" , : " (.14:16-23).


- ( - "" ...), , - - ( , ...), , - - , .., ..!.., - , , - - , ..!

, - .., ..!

, - , , - ( - - ...), ..!

..!

..!

, .., - - ( , ...), , - , , - ( .. , - , - - ...)!

.., ̨..!
.., - - ( ...), ..!


.., - - (, - ...), Ψ , - , ..!


" ; , "..!


( 28:13)..., - , - - , ̨..!
Kevinlarve, Andorra La Vella 08.01.2018 08:12
.
:
[ . - , , ...]
14.12.2021 14:53
27.11.2017 13:41
20.11.2017 11:04
[ . - , , ...]
27.11.2017 07:06
24.11.2017 12:39
24.11.2017 07:12

[ . - , , ...]
27.11.2017 10:33
27.11.2017 09:54
27.11.2017 08:30